Allmänna villkor

Service
ELJ Furniture erbjuder dig som kund att kunna förhandsgranska en produkt innan beställning sker. Kunden förbehåller sig ansvaret att returnera tillbaka produkten i nyskick och får själv stå för fraktkostnaden tur och retur. Proverna kommer att faktureras på 45 dagar netto i samband med avsändandet. Sker godkänd retur inom denna tidsram krediteras fakturan på varubeloppet. Detta om inget annat avtalats.

Beställning
När du som kund gjort en beställning har du ingått ett avtal med ELJ Furniture och detta är bindande.
Vid makulering av order som redan har producerats innehar vi rätten att debitera upp till 10 % av ordervärdet.

Specialbeställningar
Beställningar av produkter som inte ingår i ordinarie sortiment är inte kvalitetstestade och därmed utgår ingen garanti. För varje beställning tillkommer en ställkostnad som är orderbunden samt en administrativ kostnad på 900 kr. Varje förfrågan bedöms utifrån de möjligheter vi har att tillgodose era behov.

Beställning vid tidsbrist
Vid s.k. brådskande leverans där delar av vår produktion måste ställas om kommer vi efter bedömning ibland att behöva fakturera en extrakostnad beroende på hur resurskrävande ordern är. Detta kommer att påtalas vid beställning/ordererkännandet.

Returer
Har ni gjort en felbeställning gäller följande vid retur:

Specialtillverkade och kundanpassade varor återtas EJ. Skälet till retur skall anges. Kontakta Elj Furniture innan retur för returformulär. Formulär finns också på www.elj.se. Frakten bekostas av kunden.

  • Beställningar med nettoordervärde upp till 2.500kr = 500kr i returavgift.
  • Beställningar med nettoordervärde från 2.500kr upp till 10.000 kr krediteras 80% av ordervärdet.
  • Beställningar med nettoordervärde från 10.000kr upp till 40.000kr = 2.000kr i returavgift.
  • Beställningar med nettoordervärde från 40.000kr upp till 100.000kr = 3.000kr i returavgift.
  • Beställningar med nettoordervärde från 100.000kr och uppåt = 5.000kr i returavgift.

Förutsatt att godset är helt när det kommer i retur.
Fel vi anser oss orsakat blir krediterade till 100 %

Pris
Samtliga priser i prislistan är styckepriser angivna exklusive moms. Dessa säljs i förpackningar om angivet antal i prislistan. Att bryta förpackning kan i vissa fall innebära en extra kostnad. Emballage och eventuell expeditionsavgift kommer som tillägg vid fakturering. Vi på ELJ Furniture reserverar oss för att eventuella prisändringar kan förekomma. Detta om det uppstår ändrade momsregler eller om inköpspriset förändras radikalt. ELJ Furniture handlar bl.a. med Euro & US dollar. Skulle det inträffa att någon av dessa valutor går upp kraftigt mot Svenska kronan och drabbar just den produkten som ni har beställt kommer en eventuell justering av priset att kunna ske.

Orderbekräftat pris gäller dock för beställningar som skall levereras inom 6 veckor efter beställning.

Frakt
Om vårt fraktavtal har använts kommer kostnad för frakten att tillkomma vid fakturering. Denna fraktkostnad är beräknad utifrån varje sändning.

För att få en uppskattning av din kommande fraktkostnad kontakta oss på ELJ Furniture.

För godsmottagare utan regelbundna öppettider tillkommer avisering vilket fördröjer leveransen en extra dag.

Transportskador
Mottagaren ansvarar för att kontrollera godset och meddela chauffören synliga skador vid ankomst. Transportskada skall även omgående anmälas till speditören. Dolda transportskador skall anmälas till ELJ Furniture senast 4 arbetsdagar efter mottagandet.

Leveranstid
Vi på ELJ Furniture har som målsättning att leverera beställda lagervaror inom 72 timmar från det att din order blivit bekräftad. De produkter som vi på ELJ Furniture inte har på lager varierar i leveranstid. Vissa specialprodukter kan ta upp till 12 veckor. För att få precist leveransbesked är du som kund välkommen att göra en förfrågan på den produkt du är intresserad av att köpa.

Betalning
Vid köp på faktura gäller 30 dagar netto om inget annat har avtalats.

Vi på ELJ Furniture förbehåller oss rätten att göra kreditupplysning på samtliga kunder. Skulle du som kund inte anses kreditvärdig gäller förskottsbetalning. Vid förskottsbetalning sätts pengarna in på angivet bankkonto (EJ bankgirot) och när pengarna har kommit in ombesörjs leveransen.

Garanti
Garantin gäller endast varor i nyskick från vårt standardsortiment. För enskild konsument löper garantiåtagandet från ursprunglig leveransdag i 24 månader parallellt med de villkor som anges i gällande Konsumentköplagstiftning. För näringsidkare löper garantiåtagandet under 12 månader från ursprunglig leveransdag och med villkor enligt vad som framgår av detta avtal.

Övrigt
Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning.
ELJ Furniture förbehåller sig äganderätten på varorna tills full likvid erhållits:
ELJ Furniture förbehåller sig rätten till mindre konstruktionsförändringar på produkterna.
ELJ Furniture reserverar sig för eventuella pris eller fakta fel eller färgavvikelser som förekommer på grund av trycktekniska skäl.
ELJ Furniture reserverar sig för händelser utanför bolagets kontroll, så kallat Force Majeure.